یعنی چه

طلاق‌ رجعی یعنی چه

طلاق‌ رجعی نوعی از طلاق و متارکه است و به طلاقی گفته می‌شود که مرد به‌ سوی زنی که طلاق داده است برگردد. یعنی هنوز عده تمام نشده و مجدداً علاقۀ زناشویی را برقرار کند بدون اینکه عقد نکاح جدیدی انجام شود.

در واقع در طلاق‌ رجعی، اگر زوجین پیش از سرآمدن عده ٣ ماه و ١٠ روزه به هم برگردند، بدون عقد دوباره زن و شوهر هستند.

 

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است