یعنی چه

متارکه یعنی چه

به طلاق گرفتن و جداشدن زن و شوهر از یکدیگر متارکه می‌گویند.

همچنین متارکه در لغت می‌تواند به معنای جدایی، بیزاری و ترک‌کردن هم باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است