یعنی چه

رجوع یعنی چه

رجوع در لغت به معنای بازگشتن و برگشتن است.

در اصطلاح رجوع به بازگشتن و تشکیل دوباره زندگی زن و شوهری که از یکدیگر طلاق گرفته‌اند می‌شود که البته شرایط خاصی دارد. در قانون شرع اسلام، در بین انواع طلاق، طلاق‌ رجعی وجود دارد که اگر زوجین پیش از سرآمدن عده ٣ ماه و ١٠ روزه به هم برگردند، بدون عقد دوباره زن و شوهر هستند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است