یعنی چه

دست مریزاد یعنی چه

دست مریزاد نوعی تحسین و ستایش است که به شخصی گفته می‌شود که کار خاص و مهمی انجام داده باشد.

مریزاد یعنی نریزد پس دست مریزاد یعنی دست تو نریزد. منظور این است که دست تو دچار بیماری نشود به گونه‌ای که با گرفتارشدن به بیماری دچار لرزش شوی و چیزها از دستت بیفتد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است