یعنی چه

پارادوکس یعنی چه

پارادوکس یا متناقض‌نما یعنی آن چیزی که در ابتدا به نظر درست می‌آید ولی اشتباه است و یا به نظر اشتباه می‌آید در صورتی که درست است و در کل قضیه‌ای است که به ظاهر تناقض داشته باشد.

همچنین به استدلالی پارادوکس می‌گویند که حکمی را که قبلا درستی آن اثبات شده را نقض میکند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است