یعنی چه

اتوماسیون یعنی چه

اتوماسیون یا Automation به معنای خودکارسازی می‌باشد. این واژه برگرفته از زبان یونان باستان است که به معنی خود فرمان است.

به استفاده از ابزارهای کنترلی مانند کامپیوتر در صنعت، تولید و دیگر موارد، اتوماسیون گفته می‌شود.

در بحث نرم‌افزار، به نرم‌افزاری که دارای بخش‌های مختلف مرتبط بهم مانند بخش‌های اداری یک سازمان است که به طور واحد در یک برنامه هدایت و مدیریت می‌شود، اتوماسیون یا اتوماسیون اداری گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است