نرم‌افزار یعنی چه؟

نرم‌افزار بخشی از رایانه است که دربرگیرنده داده‌ها یا دستورهای کامپیوتر است و برخلاف سخت‌افزار می‌باشد که اجزای تشکیل دهنده کامپیوتر را می‌سازد.

برای مثال برنامۀ Word در رایانه نوعی نرم‌افزار محسوب می‌شود.

در دانش رایانه و مهندسی نرم‌افزار تمام اطلاعات فراوری شده به‌وسیله سیستم کامپیوتر، برنامه‌ها و داده‌ها را نرم افزار گویند.