یعنی چه

فابریک یعنی چه

به هرچیز دست‌نخورده و اصلی که از کارخانه سازنده اصلی آمده باشد، فابریک گفته می‌شود.

فابریک می‌تواند به معنای اورجینال و جنس اصلی باشد.

در عامیانه به دوست صمیمی، رفیق فابریک یا رفیق شیش گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است