رفیق شیش یعنی چه؟

رفیق شیش خلاصه شدۀ رفیق شش دانگ است و به معنای دوست و رفیق صمیمی می‌باشد.

دو نفر وقتی رفیق شیش یکدیگر هستند که رابطه بسیار صمیمی و نزدیکی با هم داشته باشند و همواره بهم وفادار باشند.

در اصطلاح‌های دیگر به آن رفیق فابریک و بست فرند هم گفته می‌شود.