بست فرند یعنی چه؟

بست فرند یا همان Best Friend به معنای بهترین دوست است.

معمولا یک شخص چندین دوست دارد که با یک نفر از آنها صمیمی‌تر است و وی را بست فرند خطاب می‌کند.

بست فرند به صورت مخفف به شکل BFF هم نوشته می‌شود.