یعنی چه

عهد بوق یعنی چه

عهد بوق کنایه از زمان قدیم، گذشته و کهن است و به هرچیزی که دیگر منسوخ شده‌است می‌گویند مربوط به عهد بوق است.

از آنجایی که در گذشته برای اطلاع‌رسانی میان مردم از بوق استفاده میشد و با پیشرفت و پدیدآمدن رسانه‌ها بوق کنار رفت، عهد بوق ضرب‌المثلی شد برای بیان هرچیز قدیمی و مواردی که دیگر دوران آنها گذشته است.

مثال: ماشین طرف مال عهد بوقه. خیلی قدیمیه!

اصطلاح عهد تیرکمون شاه مترادف با عهد بوق است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است