یعنی چه

عافیت یعنی چه

عافیت یعنی سلامت، تندرستی و صحت.

در عامیانه برخی مواقع دیگران جملۀ عافیت باشه را در مواقعی مانند عطسه کردن و یا بعد از حمام کردن می‌گویند که به معنای "به سلامتی" و همچنین "امیدوارم سلامت بوده باشد" است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است