کلیدواژه‌ی کیفیت

فناوری label

در تفکیک‌پذیری نمایشگرها، 1080p دارای ۱۰۸۰ پیکسل است و خط افقی آن نیز ۱۹۲۰ پیکسل دارد. حرف p در 1080p یا 720p از ابتدای ...