1080p یعنی چه؟

در تفکیک‌پذیری نمایشگرها، 1080p دارای ۱۰۸۰ پیکسل است و خط افقی آن نیز ۱۹۲۰ پیکسل دارد.

حرف p در 1080p یا 720p از ابتدای کلمه progressive به معنی مترقی گرفته شده‌است.

نمایشگرهای Full HD توانایی نمایش فیلم‌هایی با این تفکیک‌پذیری را دارا هستند.