کلیدواژه‌ی کاربر

CAPTCHA سرواژۀ عبارت، Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart است که به معنای "آزمون ...

رایانه label

UX خلاصه‌شدۀ عبارت User experience design است و به معنای طراحی تجربه کاربری می‌باشد. طراحی تجربه کاربری، روندی است که به ...

واژگان label

یوزر یا User به معنای کاربر یا استفاده‌کننده می‌باشد. در واقع به شخصی گفته می‎شود که از چیزی استفاده می‌کند. این اصطلاح ...