CAPTCHA یعنی چه؟

CAPTCHA سرواژۀ عبارت، Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart است که به معنای "آزمون همگانی کاملاً خودکارشدهٔ تورینگ برای مجزا کردن انسان و رایانه" می‌باشد.

به زبان ساده‌تر کپچا همان کد امنیتی یا تصویر امنیتیِ متغیری است که هنگام پرکردن فرم‌های اینترنتی نمایش داده می‌شود و برای جلوگیری از برخی حمله‌های خرابکارانهٔ ربات‌های اینترنتی به‌کار می‌رود.

در واقع کپچا ابزاری است برای تشخیص انسان‌بودن کاربر و جلوگیری از دخالت ربات‌های اینترنتی.