کلیدواژه‌ی عاشقانه

تریپ اصطلاحی عامیانه به معنای حالت، نحوه، قیافه و سبک می‌باشد. برای مثال تریپ لاو یعنی کسی که حالت و قیافه عاشقانه به خو ...

تریپ لاو اصطلاحی عامیانه است و به معنای حالت عاشقانه و عاشقانه‌طور می‌باشد. تریپ به معنای حالت است و لاو یا همان Love به ...

کات کردن به معنای قطع کردن و بُریدن می‌باشد. معمولا در روابط دوستانه یا عاشقانه وقتی دو نفر با یکدیگر قطع رابطه می‌کنند، ...

جی اف یا GF سرواژۀ عبارت Girlfriend می‌باشد و به معنای دوست دختر است. دوست‌دختر عنوانی است که به یک همدم یا یک دوست مؤنث ...

بی اف یا BF سرواژۀ عبارت Boyfriend می‌باشد و به معنای دوست پسر است. دوست پسر عنوانی است که به یک پسر یا مرد داده می‌شود ...

in rel عبارتی است برای بیان داشتن رابطه با یک نفر که این رابطه معمولا از نوع دوستی‌های عاشقانه میان دو نفر می‌باشد و اصط ...

رِل یا rel برگرفته از واژۀ Relationship به معنای ارتباط و ارتباط داشتن است. در عامیانه یا شبکه‌های اجتماعی اصطلاحی است ب ...

رُمانتیک برگرفته از واژۀ انگلیسی Romantic است و به معنای احساسی، شاعرانه و خیال‌پرداز است. رمانتیک آن چیزی است که احساسا ...

سینگل برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Single است و به معنای تنها، مجرد و تک می‌باشد. به شخصی که مجرد است و یا حتی با کسی رابطه ...