in rel یعنی چه؟

in rel عبارتی است برای بیان داشتن رابطه با یک نفر که این رابطه معمولا از نوع دوستی‌های عاشقانه میان دو نفر می‌باشد و اصطلاحی است که بیشتر در پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی دیده میشود.

rel برگرفته از واژۀ Relationship به معنای ارتباط و ارتباط داشتن است.

اصطلاحا به کسی که in rel (این رِل) باشد اصطلاحا می‌گویند رِل زده‌است.

همچنین برخی ممکن است این عبارت را به اشتباه in rell بنویسند.