پپرونی یعنی چه؟

پپرونی به معنای فلفلی است و نوعی سالامی تند ایتالیایی می‌باشد و از گوشت گاو که با مقادیر زیادی فلفل سیاه و فلفل قرمز مزه‌دار شده‌است تهیه می‌شود.

پپرونی به صورت سوسیس تهیه می‌شود و بلند، باریک و سفت است و در معرض هوا خشک می‌شود. پپرونی نیازی به طبخ کردن و می‌توان آن را بدون پختن خورد.

همچنین از این سوسیس برای طعم دادن به بسیاری از غذاهای قابل طبخ همچون پیتزای پپرونی استفاده می‌شود.