سالامی یعنی چه؟

سالامی نوعی فراورده گوشتی است که در فرایندهایی شامل تخمیر و خشکاندن در برابر هوا، تولید می‌شود و معمولا از گوشت گوساله ساخته می‌شود.

سالامی ممکن است تحت شرایطی حتی تا ۱۰ سال در دمای اتاق سالم بماند.

معمولا سالامی به صورت سوسیس تولید می‌شود.