ام آر آی یعنی چه؟

اِم‌آر‌آی یا MRI سرواژۀ عبارت Magnetic Resonance Imaging است که به معنای تصویرسازی تشدید مغناطیسی می‌باشد.

MRI روشی پرتونگارانه است که در تصویربرداری تشخیصی پزشکی و دامپزشکی کاربرد دارد و در دهه‌های اخیر بسیار فراگیر شده‌است.

در واقع ام آر آی روشی است که از خاصیت مغناطیسی بافت‌ها استفاده کرده و تولید تصویر می‌کند. اصول پایهٔ MRI بر این اساس است که هسته‌های بعضی از عناصر، وقتی در میدان مغناطیسی قوی قرار می‌گیرند، با نیروی مغناطیسی در یک راستا قرار می‌گیرند.