باربیکیو یعنی چه؟

به پختن مواد غذایی به‌سیخ‌ کشیده‌شده که از طریق قراردادن آن بر روی زغال داغ یا میله‌های برقی تهیه می‌شود، باربیکیو یا کباب کردن سیخی گفته می‌شود.

به زبان ساده‌تر، باربیکیو کباب کردن است. یعنی پخت غذا بر روی آتش و منقل.