منقل یعنی چه؟

مَنقل ظرفی است که در آن آتش درست می‌کنند و به آن آتشدان هم گفته می‌شود.

معمولا آتش درون منقل را با ذغال روشن می‌کنند و از آن برای تهیه غذای کبابی استفاده می‌شود.