پرتابل یعنی چه؟

پُرتابل برگرفته از واژۀ انگلیسی Portable است و به معنای قابل حمل می‌باشد.

در واقع به هر چیزی که نیاز به نصب و قرارگیری خاصی نداشته باشد و به راحتی برای استفاده کردن آن بتوان آن را حمل کرد، پرتابل گفته می‌شود. مانند برخی نرم‌افزارهای رایانه که برای استفاده از آنها نیاز به نصب کردن نیست.