کافه تریا یعنی چه؟

کافه تریا به محلی گفته می‌شود که در آن دسر، نوشیدنی و بستنی سرو می‌شود. معمولا به آب‌میوه و بستنی فروشی‌ها، کافه تریا یا به صورت خلاصه تریا گفته می‌شود.