کارتابل یعنی چه؟

کارپوشه یا کارتابل، پوشه مخصوصی است که نامه‌ها و پرونده‌های جاری را برای صدور دستور در آن قرار می‌دهند. در ایران، به برابر رایانه‌ای آن هم در موسسات و شرکت‌ها این واژه اطلاق می‌شود.
واژه کارتابل (Cartable) فرانسوی است و به معنی کیف خورجین‌ مانند بند دار (مانند نوعی از کیفهای مدرسه‌ای) است که روی شانه آویزان می‌شود.