فالویینگ یعنی چه؟

فالویینگ یک واژه انگلیسی است که به صورت Following نوشته می‌شود و در لغت به معنای پیروی است.

در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، به لیست کسانی گفته می‌شود که شما آنها را دنبال می‌کنید.