فالو یعنی چه؟

فالو یک واژه انگلیسی است که به صورت Follow نوشته می‌شود و در لغت به معنای دنبال کردن و پیروی کردن است.

در شبکه‌های اجتماعی امکانی است برای دنبال‌کردن اعضای شبکه اجتماعی. با استفاده از این امکان می‌توانید یک فرد را دنبال کنید تا هموارد از نوشته‌ها و پست‌های او با خبر باشید.