یاتاقان یعنی چه؟

یاتاقان یک حلقۀ فلزی در خودرو است که میله در داخل آن حرکت می‌کند.

همچنین یکی از اصطلاحات مکانیکی و فنی خودرو است که در صورت خراب شدن یاتاقان ها به اصطلاح می گویند خودرو یاتاقان زده است.

یاتاقان زدن یعنی آسیب دیدن یاتاقان‌های خودرو بر اثر نرسیدن روغن.