یعنی چه

تکل یعنی چه

تَکل نوعی حرکت در ورزش فوتبال یا ورزش‌های شبیه به آن است.

بازیکن با استفاده از تکل تلاش می‌کند تا توپ را از حریف گرفته و یا از هدف و قصد بازیکن حریف جلوگیری کند.

تکل، گرفتن یا دورکردن توپ از پای حریف است و به شکل دراز کردن پا در حالتی که بدن تقریباً به حالت خوابیده و موازی با سطح زمین درآید، می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است