یعنی چه

کت‌واک یعنی چه

کَت‌واک اصطلاحاً به سکوئی Tشکل گفته می‌شود که مدل‌ها (مانکن‌ها) با راه رفتن بر روی آن، آخرین مُدها نمایش داده می‌شوند.

همچنین به راه رفتن مانکن‌ها جهت نمایش لباس‌هایی که برتن دارند هم کت‌واک گفته می‌شود.

مانکن‌های مرد و زن بر روی سکوی نمایش راه می‌روند تا لباس‌ها یا لوازم زینتی که بر تن دارند را برای تماشاگران دو سوی سکو نمایش دهند. مانکن‌ها یک به یک تا پایان سکو رفته و پس از چرخشی به آغاز آن بازمی‌گردند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است