یعنی چه

سالخورده یعنی چه

به افراد پیر و مسن، سالخورده گفته می‌شود.

در واقع به شخصی سالخورده گفته می‌شود که سن بلایی دارد و در دوران پیری به سر می‌برد.

سالخورده به معنای کهنسال، کهنه و قدیمی هم می‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است