یعنی چه

استنشاق یعنی چه

استنشاق به معنای واردکردن هوا یا هر گاز دیگر به بینی و ریه می‌باشد.

در واقع استنشاق به معنی نفس کشیدن، استشمام و دم‌وبازدم است و می‌تواند با واژۀ بوییدن مترادف باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است