یعنی چه

PUK یعنی چه

PUK برگرفته از عبارت Personal Unlocking Key است و به معنای کلید بازگشای شخصی می‌باشد.

PUK اصطلاحی مربوط به سیمکارت موبایل می‌باشد و اين کلید یا کد زمانی به کار می‌رود که پين کد 3 بار اشتباه وارد شده و سیمکارت قفل شده است. PUK توانایی بازگشایی سیمکارت را دارد که البته با 10 بار اشتباه وارد نمودن، PUK سيمکارت از کار می‌افتد.

هردو کد PIN و PUK توسط اپراتورها صادر می‌شوند اما فقط PIN توسط مصرف‌کننده قابل تغيير است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است