یعنی چه

هفت خط یعنی چه

به شخص حقه‌باز، دودره‌باز و متقلب، هفت خط گفته می‌شود.

همچنین به فرد زیرک، باهوش و رِند هم هفت خط می‌گویند.

ریشه این اصطلاح به به آئین شراب‌خواری در حضور پادشاه در دوران ساسانیان برمی‌گردد. بر روی جام‌های شراب 7 خط برای مشخص‌کردن میزان نوشیدن افراد وجود داشت و به هر شخصی که می‌توانست کل جام یا هر 7 خط را بنوشد، هفت خط گفته می‌شد. به این معنا که آنها افرادی صاحب ظرفیت و زرنگ بوده و به کلیه رموز و فنون شراب‌خواری تسلط کامل داشتند.

این اصطلاح به مرور زمان جنبه عام پیدا کرده و در فرهنگ عامه به افراد باهوش و زیرک و رند هفت خط می‌گویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است