یعنی چه

کوچه علی چپ یعنی چه

وقتی کسی برای فرار از کاری که به او سپرده شده یا دلایل دیگر، خودش را به گمراهی زده و به روی خودش نمی‌آورد، اصطلاحا می‌گویند خودش را به کوچه علی چپ زده است.

زمانی که فرد خودش را به نفهمی ‌می‌زند و تظاهر می‌کند که حرفی را نشنیده، این اصطلاح به کار می‌رود.

مثال: تا بهش گفتم ماشینتو بهم قرض بده، خودشو زد به کوچه علی چپ!

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است