یعنی چه

اسکله یعنی چه

به مکان توقف کشتی‌ها برای تخلیه و بارگیری که در بندر وجود دارد، اِسکله گفته می‌شود.

در واقع اسکله سازه‌ای دریایی است که به منظور پهلوگیری و مهار کشتی جهت بارگیری و باراندازی کالا، ایجاد می‌شود.

اسکله‌ها معمولاً در درون حوضچه بندرها که مکانی ایمن در برابر برخورد امواج و توفان است، ساخته می‌شوند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است