یعنی چه

استحمام یعنی چه

استحمام به معنای حمام‌کردن است.

به حمام رفتن و خود را شستن که به جهت پاکیزه شدن انجام می‌شود را استحمام می‌گویند.

حمام‌کردن ممکن است برای بهداشت شخصی، آیین‌های مذهبی، اهداف درمانی یا به‌عنوان فعالیتی تفریحی بارها انجام شده‌باشد.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است