یعنی چه

هیأت امنا یعنی چه

هیأت امنا به معنای گروه امانت‌داران است و نوعی گروه‌بندی مدیریتی محسوب می‌شود.

هیأت یعنی گروه و امنا به معنای امین‌ها است.

هیأت امنا معمولا دارای اختیارات هیئت مدیره می‌باشد ولی از طرف مدیر آن واحد به این سمت منصوب می‌گردند. هیئت مدیره توسط مؤسسان منصوب می‌گردند.

برای مثال مدارسی که به این شکل مدیریت می‌شوند، مدارس هیئت امنایی نام دارند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است