یعنی چه

فتوکپی یعنی چه

به دستگاهی که از تصاویر و اشکال روی کاغذ، به تعداد دلخواه کپی و رونوشت می‌گیرد، فتوکپی می‌گویند.

همچنین به نتیجۀ حاصل شده از دستگاه فتوکپی هم از همین اصطلاح استفاده می‌کنند.

در عامیانه اصطلاح فتوکپی برای بیان شباهت زیاد دو یا چند چیز به کار می‌رود.

مثال: دختره رو دیدی؟ فتوکپی مامانش بود ...

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است