یعنی چه

اطفاء حریق یعنی چه

اطفاء حریق به معنای خاموش‌کردن آتش و فرونشاندن آتش‌سوزی می‌باشد.

اطفاء به معنای خاموش کردن و فرونشاندن است و حریق یعنی آتش‌سوزی.

در واقع اطفاء حریق فرایند از بین بردن آتش‌سوزی و خاموش کردن آن است که معمولا توسط گروه آتش‌نشانی انجام می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است