یعنی چه

کنایه یعنی چه

در ادبیات، کنایه به واژه یا جمله‌ای گفته می‌شود که غیر از معنی حقیقی خود، برای معنی و مفهوم دیگری به کار گرفته شود. مانند اصطلاح "کاسه‌سیاه" که به معنای خسیس و بخیل است.

کنایه همچنین به معنای طعنه زدن و ریشخند است.

نیش و کنایه به معنای طعنه و زخم زبان زدن است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است