یعنی چه

شاغول یعنی چه

شاغول وسیله‌ای است که در بنایی به کار گرفته می‌شود و به شکل گلولۀ فلزی آویخته به نخ است. با شاغول می‌توان کجی یا راستی پایه و دیوار را بررسی کرد. ریسمان شاغول به صورت عمود و به طرف زمین قرار می‌گیرد.

شاغول واژه‌ای فارسی است که به عربی نیز راه یافته‌است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است