یعنی چه

بی غل و غش یعنی چه

بی غل و غش یعنی بدون دشمنی، بدون کینه و بدون بد دلی است.

عبارت "غل و غش" به معنای دشمنی، کینه و حسادت است.

بی غل و غش کاری را انجام دادن یعنی صادقانه و به درستی عمل کردن است.

مثال: بی غل و غش بگو ببینم نظرت در مورد من چیه؟!

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است