یعنی چه

بله‌بران یعنی چه

بله‌بران مراسمی است که در آن خانواده‌های عروس و داماد برای شرایط ازدواج با هم توافق کنند و خانواده داماد جواب قبول و بله را از خانوادۀ عروس بگیرند.

این مراسم یکی از مراسم‌های سنتی ویژۀ ازدواج در ایران است.

بله‌بران کمی از خواستگاری مفصل‌تر است و معمولاً به فاصله چند روز بعد از آن برگزار می‌شود. میزبان این مراسم مثل خواستگاری، خانواده عروس است. با این تفاوت که عروس و داماد، تعداد بیشتری از بستگان خود را به این مراسم دعوت می‌کنند و در این مراسم، قرارهای برنامۀ عقد و عروسی گذاشته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است