یعنی چه

بغ کردن یعنی چه

بّغ کردن به معنای اخم کردن، ترش‌رویی و عبوس شدن است.

معمولا زمانی که فردی در حالتی عبوس، ناراحت و با اخم است می‌گویند بغ کرده است.

مثال: چرا بغ کردی و یه گوشه نشستی؟ پاشو برو بیرون یه هوایی بهت بخوره سرحال بشی!

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است