یعنی چه

بر وفق مراد یعنی چه

بر وِفق مراد اصطلاحی است به معنای هر آن چیزی که که موافق آرزو و میل انسان باشد.

وفق به معنای تطابق و سازگاری است و مراد به معنی خواسته و آرزو می‌باشد. پس عبارت "بر وفق مراد" می‌تواند به معنای "منطبق با خواسته و آرزو" باشد.

همچنین می‌توان آن را "به خواستۀ دل" و "به دلخواه" معنی کرد.

مثال: خیلی ناراحتم! زندگی بر وفق مرادم نیست ...

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است