یعنی چه

جلسه علنی یعنی چه

جلسه علنی به جلسه‌ای گفته می‌شود که خصوصی نباشد، و جریان و نتیجۀ آن برای همگان آشکار و قابل مشاهده باشد.

معمولا در جلسات علنی مانند جلسات علنی مجلس، خبرنگاران می‌توانند حضور داشته باشند و روند جلسه را رصد کنند.

در مقابل جلسه علنی، جلسه غیر علنی وجود دارد که افرادی غیر از اعضای جلسه نمی‌توانند در آن حضور داشته باشند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است