یعنی چه

برملا یعنی چه

بَرملا به معنای آشکار، هویدا، علنی و آشکارا است.

برملا شدن به معنای آشکار شدن، علنی شدن و رسوا شدن است.

مثال: رازت برملا شد برام! دیگه ازم مخفی نکن ...

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است