یعنی چه

استوا یعنی چه

استوا اصطلاحی است که در بحث جغرافیا به کار می‌رود و دایرۀ فرضی است که مانند کمربند کرۀ زمین را احاطه کرده و زمین را به دو نیمکرۀ شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند.

فاصلهٔ نقاط بر روی خط استوا از قطب‌های شمال و جنوب به یک اندازه‌ است.

این اصطلاح به صورت اِستِوا و اُستُوا تلفظ می‌شود و همچنین به آن نیمگان هم گفته می‌شود.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است